Friday 28 June 2019

Varför behöver jag mindfulness?


Mindfulness har blivit ett riktigt modeord och kommer i alla dess former. Jag brukar bli lite anti just alla sådana trender och måste erkänna att jag kämpade med Mindfulness också i början. Inte minst för att det presenteras som en universallösning på nästan vad som helst. Samtidigt har det ju fått mig att undra just varför det presenteras som svaret på allt.

Mindfulness är en version av meditationer som utövats inom Buddhismen väldigt länge och handlar om att träna vårt sinne och hjärna. Mental träning med andra ord. Varför behöver vi träna vår hjärna då? För mig föll inte det på plats förrän jag fick chans att fördjupa mig i evolutionspsykologi. Då insåg jag att vi utrustats med en ganska knepig hjärna som ställer till det en hel del för oss och att mycket av det som gör det svårt är automatiska processer som utvecklats evolutionärt för att säkra vår överlevnad. Sättet vi kan styra över dessa automatiska processerna är genom att medvetandegöra dem och det är genom vårt medvetande som vi kan skapa större kontroll över oss själva och vårt inre liv. Det här kräver dock träning.

På samma sätt som vi går till gymmet för att träna våra muskler fungerar medvetandet som en muskel som behöver hållas i trim. Ju mer vi tränar ju lättare det går. Lång tids regelbunden träning bygger också upp en förmåga som vi kan luta oss emot även när vi tränar mindre.

Vad handlar detta om då?
Jo, vår organism är fokuserad på överlevnad. Det innebär att både kropp och hjärna prioriterar det. Samtidigt har vårt samhälle förändrats oerhört fort på bara några århundranden och vår hjärna har inte hunnit med. När du blir stressad så drar automatiska överlevnadsprocesser igång i hjärnan på samma sätt som de gjort i årtusenden. Vad som är annorlunda är vad som stressar oss. Förr var det hot mot vår överlevnad såsom vilda djur eller andra folkstammar som attackerar. Idag är det snarare fyllda mejlboxar, renoveringsprojekt och fyllda agendor som stressar. Hjärnan reagerar dock på samma sätt. Vi kan inte designa om hjärnan men vi kan jobba med vårt medvetande och det är här mindfulness handlar om.

Vad är mindfulness?
Mindfulness är medveten närvaro, eller härvaro som ett bättre ord. När vi utövar mindfulness så förankrar vi vårt medvetande i nuet. När vi övar på det kan vi välja ett specifikt ankare såsom vår andning eller hur något känns i handen. Då tränar vi en hjärna som ständigt bombaderas med impulser till att parkeras i nuet. Så istället för en hjärna som tänker på det som hänt eller som det som ska hända så ger vi oss en chans att landa i det som är just nu och ta in det till fullo. För överhettade hjärnor ger det en välbehövlig paus.

Mindfulness känns obehagligt
Då och då möter jag personer som upplever det här med att träna sig på att vara i nuet som obehagligt. Jag kan själv känna det ibland. För hjärnans överlevnadsprocesser driver på oss att hela tiden vara uppmärksamma och vaksamma på vad som kan hända. Att stanna upp och bara vara i nuet däremot kan gå helt emot hjärnans automatiska impulser, särskilt om vi är riktigt stressade. Det är det som gör det knepigt. För det går emot vad som känns rätt. Både kropp och hjärna ger signaler på att skynda på, inte stanna upp, jobba vidare så att vi kommer bort från det som är hotfullt. Men dagens samhälle är inte den typen av hot som vi ska komma bort ifrån.

Så vad händer när vi landar i nuet och i kroppen?
Jo, vi kan bli varse om saker som vi inte var innan som vi också kan uppleva som hotfullt. Vi kan plötsligt bli uppmärksamma på hur trötta vi är eller att vi känner oss ledsna och ensamma. Det är inte alltid insikter som vi vill ha. Särskilt om strategin att skynda vidare är väl befäst i oss. Jag är t.ex. en person som klarat mig genom livet genom att helt ignorera vad kroppen signalerat till mig, vilket har inneburit att båda stänga av fysiska upplevelser och känslor. Att då stanna upp och lyssna in mig själv blev att helt plötsligt möta så mycket som jag inte ville möta.
Kan Mindfulness bota allt?
Nej, Mindfulness är ingen universalmedicin. Forskning visar att träna sig i mindfulness kan minska symptomen på depression, ångest och kronisk smärta. Det finns många fler forskningsstudier som visat effekt på en rad andra åkommor men som fortfarande inte är tillräckligt välgjorda för att man ska kunna veta vad det är som orsakar positiva resultat. Det flera studier visar är att regelbunden mental träning leder till förändringar i hjärnan och framförallt minskad aktivitet i amygdala, den delen av hjärnan som främst aktiverar de automatiska överlevnadsprocesserna. Det skulle tyda på att Mindfulness hjälper oss att vara mindre reaktiva över lag, inte bara när vi övar. Precis som gymträningen bygger muskler som gör oss starka i en rad andra sammanhang verkar Mindfulness fungera på liknande sätt.

Ofta möter jag ambitiösa människor som vill lära sig bli mer effektiva och maxa sin potential. De blir ofta besvikna när jag istället försöker lära dem att göra saker långsammare och med mer närvaro. Men det är precis så Buddhistmunkarna utövar Mindfulness. Långsamt och medvetet. Och tvärtemot vad vår hjärna säger oss så blir vi mer effektiva när vi gör det. Vi glömmer inte lika lätt. Vi kan ta in fler perspektiv. Jobba med mer komplexitet. Och dagens samhälle kräver egentligen att vi kan ta oss an ganska komplexa processer och kunna tänka i många led. Och för att kunna göra det med dagens hjärna behöver vi alltså sakta ner och tillåta närvaro och reflektion. Precis tvärtemot de impulser vår hjärna sänder ut till oss.

Referenser:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/04/harvard-researchers-study-how-mindfulness-may-change-the-brain-in-depressed-patients/

No comments:

Post a Comment